Deskový polystyren EPS/XPS


Polystyren EPS/XPS je osvědčená izolační hmota, jejíž hlavní aplikační oblast je stavebnictví, obalová technika a chladírenství. Polystyren je lehký, dá se snadno, zpracovat, obrábět, lepit, lakovat, kašírovat i recyklovat a je cenově dostupný. Pro optimální využití EPS je nutná znalost jeho vlastností.


Společnost Wespa dodádává široké spketrum tepelěně izolačních desek na bázi pěnového polystyrenu EPS dle normy EN 13163 pro kontaktní zateplení fasád, pro izolace podlah a střešních konstrukcí.


Dále dodáváme extrudovaný polystyren XPS dle EN 13 164 s nízkou nasákavostí pro konstrukce staticky zatěžované a exponované vodou (tepelná izolace stěn v kontaktu s terénem a sokly budov, střechy s opačným pořadím vrstev, pod plošné základy, pojížděné střechy atd.).


Expandovaný polystyren EPS


Extrudovaný polystyren XPS