Systémové role pro podlahové vytápění


Styroroll 100 je určen pro tepelnou izolaci podlah tam, kde je požadavek na teplovodní podlahové vytápění. Vyroben je ze standardního podlahového EPS 100 a je pokašírovaný odrazovou roztržení odolnou folií 120g/m2.


Fólie je opatřena předtištěným rastrem pro snadnější pokládku topných systémů. Podélné přesahy fólie na každém pásu EPS jsou vybaveny samolepící páskou, pro slepení jednotlivých dílců Styrorollu tak, aby finální podlahová vrstva nemohla zatékat pod tepelný izolant.


Součinitel tepelné vodivosti: λ 0,037 W/m.K


Prohlášení o vlastnostech